Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie a zásady ochrany osobních dat
Doprava

Doprava zdarma

od 1999,- Kč

Doprava

Dárek k objednávce

Doprava

Osobní odběr

Kamenná pobočka Dubňany

Doprava

Doprava od 65 Kč

Doprava

Po registraci sleva


Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Společnost Fit Gold se sídlem v Vítězství 1646, Dubňany, 696 03, provozovatel internetového obchodu www.fitgold.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 
1.   Osobní údaje a jejich zpracování
1.1.  Kategorie osobních údajů


Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

    Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
    Demografické údaje. Údaj o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk.
    Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

Pokud jste členem VIP klubu, shromažďujeme:

    Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení.
    Demografické údaje. Údaj o pohlaví, zemi a upřednostňovaný jazyk, datum narození.
    Přihlašovací údaje. Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

    Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa a křestní jméno.
    Demografické údaje – země, údaj o pohlaví.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

    Údaje z komunikace mezi Fit Gold a zákazníkem
    Kamerové záznamy z prodejen a prostor Fit Gold
    Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Fit Gold

 
1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

    Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
        Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, případně smlouvy o VIP klubu a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
        Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
        Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o VIP klubu zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
        Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Jste-li členem VIP klubu, zpracováváme údaje k tomuto účelu z důvodu plnění smlouvy o VIP klubu. Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.
        Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
    Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
    Kamerové záznamy. Fit Gold umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Fit Gold. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.
    Marketingové nabídky.
        Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)
            Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.
            Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů.
            V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
        Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.
        Jste-li členem VIP klubu, zpracováváme údaje k tomuto účelu z důvodu plnění smlouvy o VIP klubu. Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu.
        Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
        Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
    Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Fit Gold
        V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Fit Gold, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Fit Gold a pro účely internetové reklamy společnosti Fit Gold. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

 
1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, smlouvy o VIP klubu, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

    a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o VIP klubu pro výkon interních procesů a postupů
    b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
    c) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
    d) našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
    e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
    f) třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
    g) veřejným orgánům (např. policie)
    h) třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 
2.   Zákaznické konto a nákup bez registrace

    a) V rámci uzavření smlouvy o VIP klubu Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách a upravovat zasílání newsletteru. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.
    b) Součástí zákaznického konta je i VIP klub, ve kterém Vám nabízíme řadu výhod. Více informací naleznete v příslušných obchodních podmínkách.
    c) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako nečlen.
    d) Máte právo ukončit smlouvu o VIP klubu v souladu s příslušnými obchodními podmínkami.

3.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání
3.1.  Zabezpečení osobních údajů


    a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
    b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
    c) Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Fit Gold nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Fit Gold přímo způsobila.

3.2.  Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

    po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
    po dobu trvání smlouvy o VIP klubu
    1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
    po dobu, po kterou je Fit Gold povinno jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Fit Gold jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
    Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
    Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání
    Kamerové záznamy z prodejen a společnosti Fit Gold a okolí budov společnosti Fit Gold jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.
    Recenze 6 let
    Pomáháme potřebným 10 let
    Komunikace 2 roky
    Soutěže 1 rok

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
4.   Práva subjektů údajů

    a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
    b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
    c) Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
    d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Fit Gold potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5.   Webové stránky
5.1.  Soubory cookies


Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

    pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
    pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
    co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
    zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
5.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

    analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
    konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
    trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
    remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
    esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

    Chrome
    Firefox
    Internet Explorer
    Android
    Iphone a Ipad

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/
5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

 
6.   Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: fit-gold@seznam.cz

Kontakt: Fit Gold - www.fitgold.cz

Vítězství 1646,
Dubňany,
696 03

 

Zákaznický servis: +420 723914434 nebo fit-gold@seznam.cz

 
7.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 30.8.2018.

Kontakt
Jméno: *
Email: *
Telefon:
Text dotazu:
Podmínky ochrany osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Podmínky ochrany osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Opište text z obrázku: *
 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YjI0NG